هلدینگ استارت آپ های مالی

گیتاگلد

Gita Gold, Fin-Tech Startups holding

گیتافاند

پلتفرم تامین سرمایه برای استارت آپ ها و پروژه های بیزینسی از طریق مشارکت در اجرای پروژه و یا خرید سهام