هلدینگ استارت آپ های مالی

گیتاگلد

Gita Gold, Fin-Tech Startups holding

گیتالند

صنعت وام‌دهی P2P یک جایگزین مناسب برای وام‌های استاندارد بانکی یا موسسات مالی و یک رقیب برای سیستم بانکداری سنتی